Inv. 07988, Köln, Papyrussammlung

Creative Commons License
© Institut für Altertumskunde an der Universität zu Köln. Die Metadaten und öffentlich zugänglichen Bilder zu diesem Objekt stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International.

Persistenter Link zu diesem Objekt:

https://papyri.uni-koeln.de/stueck/tm21231

Metadaten herunterladen:

TEI EpiDoc-C
Trismegistos-Nummer
Objekttyp
  • nicht ermittelt
Material
  • Papyrus
Dimensionen
  • Breite: 48,5 cm • Höhe: 25 cm
Bibliographie
  • AbbildungP. Köln V Tafel XLVII 7988r

Texte

RectoSklavenkauf
Textsorte dokumentarisch
Datierung 4. Jh.
Der Text stammt aus dem frühen 4. Jh
Herkunft Terenuthis, Prosopites oder Prosopites
Sprache/n Griechisch
Schrift nicht ermittelt
Schreib­richtung nicht ermittelt
Tinte
Beschreibung der Hand
Gliederungs­zeichen
Status publiziert
Publikationsnr. P. Köln V 232
Illustrationen, Symbole und Zeichnungen
Bibliographie
  • R.S. Bagnall, ZPE 76, 1989, 73-74 (Datierung; BL IX 114); S. Daris, Gnomon 59, 1987, 404-405 (BL IX 114)

Kaufvertrag eines Sklaven, der sich wohl mit der Arbeit in Zusammenhang mit dem canon frumentarius auskennt; der Vertrag ist wohl in dem Militärlager einer mansio (Poststelle, wo u.a. die annona militaris gesammelt, aufbewahrt und vom Militär bewacht wird) hergestellt worden. Der verkäufer ist ein Militär in ruhestand, der Käufer ein decurio der ala tertia Arabum. Bei beiden arbeitet der Sklave wohl mit dem canon frumentarius.

Urkunde, byzantinisch, Getreide, annona militaris, canon frumentarius, mansio, ala tertia Arabum, Militär, praepositus, Vertrag, Kaufvertrag, Sklave

Transkription

(hand 1) [ὑπατείας Ῥουφίου Οὐολουσιανοῦ καὶ Πετρωνίου Ἀννι]α̣νοῦ τ̣ῶ̣ν̣ λαμπροτάτων, Παχὼν κϛ, ἐν μονῇ κ̣ωμη(*) Θερενουθι(*) το̣ῦ Προσωπείτου(*) νομοῦ. vac. ?
[ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Ἥρων ][- ca.30 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ος κώμης Κράμμνου(*) τῆς Ἀντιπύργου πόλεως κ[  ̣  ̣]ω̣νης μετὰ συνεστῶτος αὐτοῦ(*) ἐνγυοβεβαιωτοῦ <τοῦ> καὶ τῇ ἰ(*)δίᾳ πίστει(*) εἶναι κ[ελεύοντος]
[Φλαυίου Ἀμμωνίου οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμως ἀπολυθέντων, αὐτὸς δὲ (?)][οὐ]ετρανο̣ν̣(*) ἐ̣ξ̣ ὀ̣οφφ(*)(ικιαλίων), κατοικῶν ἐπὶ κώμης Θερενούθεως τοῦ Προσωπείτου(*) νομοῦ, συνεστῶτος   ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ τοῦ ἐνγοι̣οβεβαιωτοῦ(*) Φλαύιον(*) Ἀμμωνιον(*) οὐε[τρανοῦ]
[τῶν ἐντίμως ἀπολυθέντων ][- ca.15 -][ κατὰ τήνδε τὴν πρ]ᾶ̣σιν πεπρ̣α̣κ̣έ̣ναι καὶ καταγραφηκέναι(*) ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ καὶ ἅπ̣αντα χρόν̣ο̣ν Φλαυίῳ Λεοντίῳ δεκαδάρχῃ διακιμενος(*) ἐν τῇ αὐτῇ Θερενοῦθι τῶν ὑ̣[πὸ]
5[Βικτωριανὸν πραιπόσιτον ][- ca.9 -][ ὁ ὁμολογῶν Αὐ]ρήλιος Ἥρων [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ς καὶ ὁ τούτου ἐνγυοβεβαιωτὴς Φλάυιος Ἀμμώνιο[ς] οὐετρανὸς τῶν ἐντίμως̣ ἀπολυθεντος(*) δουλικὸν σωμάτιο[ν] ἀρρενικόν, μελίχρουν, ὀμφ[ -ca.?- ]
[- ca.30 -][ ἐκ μητρὸς Δημη]τ̣ρίας καὶ αὐτος(*) δὲ ὀνόματι Θεόδωρον ἢ καὶ ἑτέρῳ ὀνόματι κληθήσεται, οἰκογενῆ ὄντα, {α} κατηντηκότα εἰς αὐτὸν ἀπὸ κληρονομίας τοῦ προδηλουμένου μου πατρὸ[ς Αὐρηλίου]
[- ca.42 -]ο̣ν̣ καὶ ὀντος(*) ἐκ’τὸς ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς, πεύσεως προσενεχθείσης τῷ πιπρασκομένῳ καὶ ἐγνωκότα {και εγνωκοτα} τὴν δουλίαν(*) τοῦ κανόνος καὶ ὡμολογησα  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.43 -]  ̣  ̣ν̣ι̣ν̣ Ὥρου ἐπίκλην Κανόσις παρόντος καὶ τοῦ ἐνγυοβεβαιωτοῦ Φλαυίου Ἀμμωνίου οὐετρανοῦ καὶ τοῦ ἐωνησαμένου Φλαυίω(*) Λεοντίω(*) (δεκαδάρχου), οὐ μὴν ἀλλὰ κα[ὶ] ἐπὶ παρ  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.45 -][ το]ῦ̣ ἐωνησαμένου καὶ ὁ τούτου ἐνγυοβεβαιωτής· ἐξοδι̣άσθη(*) ἡ τιμὴ πλήρης διὰ χειρὸς ἐξ ὔκου(*) αὐτοῦ \ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα πεντακόσια, (γίνεται) τ(άλαντα) φ/ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν τὸν ὠνησάμενον Φλάυιον Λεόντιον (δεκαδάρχην) παριληφ̣[έναι](*)
10[παρὰ Αὐρηλίου Ἥρωνος τοῦ ὁμολογήσαντος τὸν δοῦλο]ν̣ ὀνόματ̣ι̣ Θεόδωρον ἐκ’ μητρὸς Δημητρίας ἀποδεδωκέναι ἀπὸ χειρὸς εἰς χειραν(*) καὶ ἐξουσίαν ἔχειν αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἑτέροις πωλῖν(*) καὶ [ -ca.?- ]
[- ca.20 -][ καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῆται τρόπον κυρίως καὶ ἀ]ν̣επικωλύτως τῆς δεσποτίας(*) δικαίῳ, μηδεμιᾶς δὲ ἐξ ὑστέρου ἐφόδου καταλιπομένης(*) αὐτῷ τῷ ἀποδομένῳ ὑπὲρ ὡν(*) πέπρακεν δουλον(*) ὀνόματ̣[ι Θεοδώρου]
[ἐκ μητρὸς Δημητρίας ][- ca.18 -][ μήτε τοῖς παρʼ αὐτοῦ] μήτε κληρονόμος(*) μήτε ἀλλος(*) τις(*) ὑπὲρ αὐτοῦ μηδενὶ μήτε νῦν μήτε τῷ μέλλοντι χρόνῳ̣ μήτε ἐπὶ μέρους αὐτοῦ παρευρέσι(*) ουδεμιαν(*) κατὰ μηδέν̣[α τρόπον]
[τῆς βεβαιώσεως ἐξακολουθούσης τῷ τε πωλοῦντι καὶ τῷ ἐγγυοβε]β̣αιωτῇ ἢ καὶ διὰ παντὸς πάσι(*) βεβαιώσι(*), καὶ πάντα τὸν καθʼ ὃν δ̣η̣ποταιοῦν(*) τρόπον ἢ χρόνῳ ἐπελευσόμεν̣[ον] ἢ̣ ἐνποιησό̣μενο̣ν̣(*) τοῦ δούλου ἕ̣νεκε[ν ἢ μέρους]
[αὐτοῦ ][- ca.38 -][ κ]αὶ τῷ βεβαιωτῇ ἀποστήσωμεν καὶ ἐγ’δικήσωμεν(*) πα̣ρ̣αχρῆμα τοῖς ἰδίοις αἱα[υ]τῶν(*) δαπανήμασιν· ἠ(*) δὲ μή, ἐκ’τίσωμεν ἢ καὶ ὁπότερος ἡμῶν διʼ ἐγ’γύων ἀ[λλήλων]
15[ἢ ἀμφότεροι τῷ ὠνησαμένῳ Φλαυίῳ Λεοντίῳ (δεκαδάρχῃ) τὴν ἐ]ξοδιασθεῖσαν τιμὴν διπλῆν καὶ <τὰ> βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα πάντα καὶ ὣς(*) ἂν φανῇ πεποιημένος αὐτοῦ δαπανήματα· ἔτι δὲ καὶ παρέξετ̣αι ὁ ἀποδόμενος τῷ ὠ[νησαμένῳ]
[τὸν δοῦλον ][- ca.27 -]  ̣ο̣υ̣ν̣ καὶ ἐανεπιδανιστους(*) ἀπὸ παντὸς ἑτέρου δανίου(*), ἀπὸ δημοσίας καὶ ἰδιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καὶ ἱερατικῆς μηδὲν αὐτοῦ ἐνποουμένου(*) τρόπου(*) μηδενί. ἀναδέδωκεν δὲ ὁ ἀποδόμενος σ̣ὺ̣ν̣ τῷ ἐ[ωνημένῳ]
[ἣν πεποίηται αὐτοῦ ἀνάκρισιν. περὶ δὲ τοῦ τὰ ἐγγε]γραμμένα πάν̣[τ]α οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς γεγενῆσθαι, βεβαίως επραχθη(*) φυλαχθῆνέ(*) ται(*), ἐπερώτησεν ὁ ὠνησάμενος Φ̣λάυιος Λεόν̣τ̣ιος (δεκαδάρχης) ἀναφερόμενος ὑπὸ Βικτωριανὸν πραιπόσιτον, ὡ[μολόγησεν]
[δὲ ὁ ἀποδόμενος Αὐρήλιος Ἥρων μετὰ τοῦ ἐγγυοβεβ]αιωτοῦ Φλαυίου Ἀμμώνιο̣ν̣(*) οὐ̣ετραν̣ο̣ῦ̣ κύρια καὶ βέβαια̣ εἶναι τὰ ἐνκεγραμμένα(*) πάντα. (hand 2) Αὐρήλιος Ἥρων ὁ προκίμενος πέπρακα καὶ κατέγραψα τὸν προκίμενον δοῦλον ὀνόματι Θεόδωρον καὶ ἀπέσχ[ον τὴν]
[συμφωνηθεῖσαν τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους διὰ] χιρὸς(*) ἐξ οἴκο̣υ̣ αὐτοῦ ἀργυρίου̣ τ̣άλαντα πεντακόσιε(*), (γίνεται) (τάλαντα) φ, ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος Συρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ {αὐτοῦ} παρόντος γράμματα μὴ εἰδότος. / Φλάυι(*)ος Ἀμμώνιος οὐετ̣ρ̣[ανὸς ὁ]
20[προκείμενος ἐγγυῶμαι καὶ συμβεβαιῶ τὴν πρᾶσιν κ]α̣ὶ ἔσχον τὴν̣ τοῦ δούλου τιμὴν ἀργυρίου τάλαντα πεντακόσιε(*), (γίνεται) (τάλαντα) φ ἐκ πλήρους διὰ χιρός(*), ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος(*) Συρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ παρόντος γράμματα μὴ εἰδότος.

Apparatus


^ 1. l. κώμης
^ 1. l. Θερενούθεως
^ 1. l. Προσωπίτου
^ 2. l. Κράμνου
^ 2. l. αὐτῷ
^ 2. ϊδίᾳ papyrus
^ 2. corr. ex πιστ  ̣  ̣
^ 3. l. [οὐ]ετρανὸς
^ 3. l. ὀφφ
^ 3. l. Προσωπίτου
^ 3. l. ἐγγυοβεβαιωτοῦ
^ 3. l. Φλαυίου
^ 3. l. Ἀμμωνίου
^ 4. l. καταγεγραφηκέναι
^ 4. l. διακειμένῳ
^ 5. l. ἀπολυθέντων
^ 6. l. αὐτὸν
^ 7. l. ὄντα
^ 7. l. δουλείαν
^ 8. l. Φλαυίου
^ 8. l. Λεοντίου
^ 9. l. ἐξωδιάσθη
^ 9. l. οἴκου
^ 9. l. παρειληφ[έναι]
^ 10. l. χεῖρα
^ 10. l. πωλεῖν
^ 11. l. δεσποτείας
^ 11. l. καταλειπομένης
^ 11. l. οὗ
^ 11. l. δούλου
^ 12. l. κληρονόμοις
^ 12. l. ἄλλῳ
^ 12. l. τινὶ
^ 12. l. παρευρέσει
^ 12. l. μηδεμιᾷ
^ 13. l. πάσῃ
^ 13. l. βεβαιώσει
^ 13. l. δηποτεοῦν
^ 13. corr. ex   ̣νποιησο̣μενο̣ν̣
^ 14. l. ἐκδικήσωμεν
^ 14. l. ἑα[υ]τῶν
^ 14. l. εἰ
^ 15. l. ὃς
^ 16. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 16. l. δανείου
^ 16. l. ἐμποιουμένου
^ 16. l. τρόπῳ
^ 17. l. <π>επρᾶχθαι
^ 17. l. φυλαχθῆναί
^ 17. l. τε
^ 18. l. Ἀμμωνίου
^ 18. l. ἐγγεγραμμένα
^ 19. l. χειρὸς
^ 19. l. πεντακόσια
^ 19. Φλάυϊος papyrus
^ 20. l. πεντακόσια
^ 20. l. χειρός
^ 20. corr. ex συρηλιος