Inv. 02382, Köln, Papyrussammlung

Creative Commons License
© Institut für Altertumskunde an der Universität zu Köln. Die Metadaten und öffentlich zugänglichen Bilder zu diesem Objekt stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International.

Persistenter Link zu diesem Objekt:

https://papyri.uni-koeln.de/stueck/tm21204

Metadaten herunterladen:

TEI EpiDoc-C
Trismegistos-Nummer
Objekttyp
  • nicht ermittelt
Material
  • Papyrus
Dimensionen
  • Breite: 22 cm • Höhe: 35 cm
Bibliographie

Texte

rectoTestament der Taharpaesis
Textsorte dokumentarisch
Datierung 24.08.133
Herkunft Oxyrhynchites
Sprache/n Griechisch
Schrift nicht ermittelt
Schreib­richtung nicht ermittelt
Tinte
Beschreibung der Hand
Gliederungs­zeichen
Status publiziert
Publikationsnr. P. Köln II 100
Illustrationen, Symbole und Zeichnungen
Bibliographie

Protokoll der Eröffnung des Testaments einer ägyptischen Frau nach dem üblichen Formular

Urkunde, römisch, Testament, Frau, Apator, Protokoll

Transkription

ἀντί[γ]ρ(αφον).
ἔτους ἑπτακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων νεομηνίᾳ ἐν κώμῃ Πιμ̣  ̣[ -ca.?- ].
τάδε διέθετο νοοῦσα καὶ φρονοῦσα Τααρπαῆσις ἡ καὶ Ἰσιδώρα Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου μητρὸς Τσεναμούνιος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλε[ως μετὰ κυρίου τοῦ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ Ἀπόλλωνος Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου]
μητρὸς Διογενίδος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐν ἀγυιᾷ. ἐφʼ ὃν μὲν περίειμι χρόνον ἔχειν με τὴν τῶν ἰδίων ἐξουσίαν πᾶν ὃ ἐὰν βούλωμ[αι περὶ αὐτῶν ἐπιτελεῖν καὶ μεταδιατίθεσθαι καὶ πρὸς ἀκύρωσιν ἄγειν τήν-]
5δε τὴν διαθήκην. ὃ δʼ ἂν ἐπιτελέσω, κύριον ὑπάρχειν. ἐὰν δὲ ἐπὶ ταύτῃ τῇ διαθήκῃ τελευτήσω μηδὲν ἐπιτελέσασα, καταλείπω κληρονόμ[ους τὰ τέκνα μου Πτολεμαῖον καὶ Βερενίκην καὶ Ἰσιδώραν τὴν καὶ Ἀπολλωνάριον]
τοὺς τρεῖς χρηματίζοντας μητρὸς ἐμοῦ, ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, τὰ τούτου τέκνα· τὸν μὲν Πτολεμαῖον ἀφʼ ὧν ἔχω οἰκοπέδων ἐν μὲν τῇ Ὀξυρύγ[χων πόλει ἐπʼ ἀμφόδου Νότου Δρόμου οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς καὶ χρηστηρίων καὶ]
εἰσόδων καὶ ἐξόδων καὶ ἐν κώμῃ Φοβοοῦ τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγχείτου(*) ἐν τοῖς ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ βορρᾶ μέρεσι ψειλῶν(*) τόπων περιτετειχισμένων καὶ τετάρτου μέρους παραδείσου [καὶ τῶν ἐνόντων φοινίκων καὶ φυτῶν καὶ φρέατος ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ χρηστηρίων καὶ ἀνη-]
κόντων πάντων καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων καὶ ἐν τοῖς κατὰ μέσον μέρεσι τῆς αὐτῆς κώμης πατρικοῦ μου ψειλοῦ(*) τόπου περιτετειχισμένου ἐν ᾧ οἶκος καὶ αὐλὴ καὶ εἰσόδων κα[ὶ ἐξόδων καὶ περὶ τὴν αὐτὴν Φοβοοῦ ἐκ τῆς Ἐτεάρχου παρειμένης ἐν μιᾷ] [σφραγεῖδι](*)
σειτικῶν(*) ἀρουρῶν τριῶν τετάρτου ὀγδόου ἑκκαιδεκάτου η´ ιϛ´ καὶ ἐκ τοῦ Ἀπολλωνίου Λυκίου ἀρούρης μιᾶς ἡμίσους τετάρτου ὀγδόου δυτριακοστοῦ(*) καὶ περὶ Ὦφιν τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγ[χείτου ἀρουρῶν ἡμίσους τετάρτου ἑκκαιδεκάτου ][δυτριακοστοῦ](*)
10τετρακαιεξηκοστοῦ 𐅵 δ´ ιϛ´ λβ´ ξδ´ καὶ περὶ Ποσομποῦς Ἀριστομάχου τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγχείτου ἐπὶ μιᾶς σφραγεῖδος(*) ἀρουρῶν τεσσάρων καὶ περὶ τὸ αὐτὸ Ποσομποῦς Ἀριστομάχου ἐν ἑτέρᾳ κοίτῃ μητρι[κοῦ ἀρούρης μιᾶς · τὴν δὲ Βερενίκην καὶ τὴν Ἰσιδώραν τὴν καὶ Ἀπολλωνάριον]
ἑκατέρα<ν> αὐτῶν διὰ τῆς πρὸς τὸν ἄνδρα συνγραφῆς ἐφʼ οἷς περιέχουσι δικαίοις πᾶσι(*) καὶ διὰ τῆσδε τῆς διαθήκης κοινῶς ἐξ ἴσου οὗ ἔχω πρότερον Ἡραίδος Τεῶτος καὶ ἄλλων ἐν [Ὀξυρύγχων πόλει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου Νότου Δρόμου ἡμίσους μέρους οἰκίας καὶ αἰθρί-]
ου καὶ χρηστηρίων καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων καὶ ἐν τῇ προκειμένῃ κώμῃ Φοβοοῦ ἐν τοῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου μέρεσι πατρικοῦ μου ἡμίσους [μ]έρους οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ χρηστηρίων κ[αὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων. καταλείπω δὲ καὶ τῷ τῆς ἑτέρας τῶν θυγατέρων Βερενίκης υἱῷ Εἰσίωνι Ἡρα-]
κλείδου ἣν ἄλλην ἔχω περὶ τὴν προκειμένην Ὦφιν ἐκ τοῦ Πυρρίου Ἀλλοῦ σὺν τῷ Τρύφωνο[ς] ἄρουρα[ν μίαν . ὅ]σα δʼ ἐὰν ἀπολίπω ἔπιπλα κ[αὶ] σκε[ύη κ]αὶ ἐνδομενείαν καὶ ὀφειλήματα ἔνγραφα κ[αὶ ἄγραφα καὶ ἄλλα πάντα εἶναι Ψενήσιος τοῦ καὶ Εἰσίωνος Πτολεμαίου ][- ca.15 -]
μου εὐνοι(*)κῶς πρός με διακειμένω(*) καὶ πολλά μοι παρεχομένου, ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, τοῦ προγεγραμμέ[νου] μου υἱοῦ Πτο[λ]εμαίου. ἐὰν δὲ ε  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η τῷ αὐτῷ Ψενήσει τῷ καὶ Εἰσίωνι τελευτη[ -ca.?- ][ τὴν καρπείαν καὶ τὴν ἐνοίκησιν καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὑ-]
15παρχόντων μοι πάντων μετὰ τὰ ὑπὲρ τῶν ἐδαφῶν δημόσια. καὶ ἀφʼ οὗ ἐὰν ὁ Ψενῆσις ὁ καὶ Εἰσίων τελευτήσῃ ἕξει ἡ θυγάτηρ Βερενίκη [μόνη ἐφʼ ὅσο]ν ζῇ τὴν ακαρπείαν(*) μετὰ τὰ δημό[σ]ι[α] καὶ [τῆς διατεταγμένης τῷ υἱῷ αὐτῆς Εἰσίωνι ἀρούρης μιᾶς . ἐὰν δὲ καὶ Πτολεμαίου(*) καὶ Ἰσιδώρᾳ τῇ]
καὶ Ἀπολλωναρίου(*) συμβῇ ἀτέκνοι<ς>(*) τελευτῆσαι, ἔστω(*) ἃ ἐὰν ἀπολίπῃ ἀπὸ τῶν ἐμῶν ἐπὶ μὲν τοῦ Πτολ[ε]μα[ί]ου ἀμφοτέρων τῶν θυγατέρων Βε[ρ]εν[ίκης καὶ] Ἰσιδώρας τῆς καὶ Ἀπολλωναρίου κοι[ν]ῶς ἐξ ἴσ[ου, ἐπὶ δὲ τῆς Ἰσιδώρας τῆς καὶ Ἀπολλωναρίου Βερενίκης μενούσης τῷ Ψενήσει]
τῷ καὶ Εἰσίωνι ἐφʼ ὅσον ζῇ τ[ῆ]ς διατεταγμένης αὐτῷ ὡς πρόκειται καρπείας καὶ ἐνοικήσεως καὶ ἐν[ο]ικίων. καὶ μηδενὶ ἐξεῖναι παραβαίνε[ιν](*) [τι τ]ῶν ὑπʼ ἐμοῦ διατεταγμέν[ων, τὸν δὲ παραβησόμενον ἀποτίνειν τῷ ἐμμένοντι τό τε βλάβος καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου]
δραχμὰς χειλίας(*) καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηδὲν ἧττον. ἄλλῳ γὰρ οὐδενὶ οὐδὲ ἓν ἐκ τῶν ἐμῶν [κ]αταλείπω. ἡ διαθήκη κυρία. Τα[αρπαῆσι]ς ἡ καὶ Ἰσιδώρα Ἀπολλωνίου τ[οῦ Ἀπολλωνίου πεποίημαι τὴν] δια[θήκην καὶ κατλείπω μετὰ τὴν τελευτὴν κληρονόμους τὰ τέκνα μου]
Πτολεμα[ῖον] καὶ Βερ[ε]νί[κ]ην καὶ Ἰσιδώραν(*) τὴν κα[ὶ] Ἀπολλωνάρι[ο]ν, τὸν μὲν Πτολεμαῖον ἀφʼ ὧν ἔχω οἰκ[οπέ]δων ἐν Ὀξυρύγχων πόλει ἐπʼ ἀμφόδου [Νότου Δρόμ]ου οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ α[ὐλῆς καὶ χρηστηρίων καὶ εἰσόδων] καὶ ἐξ[όδων καὶ ἐν κώμῃ Φοβοοῦ ἐν τοῖς ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ βορρᾶ μέρεσι] [ψειλῶν](*) [τόπων]
20περιτε[τει]χισμένων καὶ τετάρτου μέρους παραδείσου καὶ τῶν ἐνόντων φοινίκων καὶ φυτῶν καὶ φρέατος ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ χρηστηρίων [καὶ ἀνηκόν]των πάντων καὶ εἰσόδων κ[αὶ ἐξόδων καὶ ἐν τοῖς κατὰ μέσον] μέρεσι τῆ[ς αὐτῆς κώμης πατρικοῦ μου ψειλοῦ(*) τόπου περιτετειχισμένου ἐν ᾧ]
οἶκος καὶ αὐλὴ καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων καὶ περὶ τὴν αὐτὴν Φοβοοῦ ἐκ τῆς Ἐτεάρχου παρειμένης ἐν μιᾷ σφραγεῖδι(*) σειτικῶν(*) ἀρουρῶν τριῶν τετάρτο[υ ὀγδόου ἑκ]καιδεκάτου καὶ ἐκ τοῦ Ἀπολλ[ωνίου Λυκίου ἀρούρης μιᾶς ἡμίσου]ς τετάρτου ὀ[γδόου δυτριακοστοῦ καὶ περὶ Ὦφιν ][ -ca.?- ][ ἀρουρῶν ][ -ca.?- ]
ἥμισυ(*) τέταρτον(*) ἑκκαιδεκατον(*) δυτριακοστον(*) τετρακαιεξηκοστον(*) καὶ περὶ Ποσομποῦς Ἀριστομάχου ἐν μιᾷ σραγεῖδι(*) σειτικῶν(*) ἀρουρῶν τεσσάρων καὶ ἐν ἑτέρᾳ κοίτῃ μητρικοῦ ἀρούρης μ[ιᾶς · τὴν δὲ Βερενίκην καὶ τὴν Ἰσι]δώραν τὴν κα[ὶ Ἀπολλωνάριον ἑκατέραν αὐτῶν διὰ τῆς πρὸς τὸν ἄν-]
δρα συνγραφῆς ἐφʼ οἷς περιέχει δικαίοις καὶ νῦν κοινῶς ἐξ ἴσου οὗ ἔχω πρότερον Ἡραίδος Τεῶτος καὶ ἄλλων ἐν Ὀξυρύγχων πόλει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου Νότου Δρόμου ἡμίσους μέρο[υς οἰκίας καὶ αἰθρίου κα]ὶ χρηστηρίων [καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων καὶ ἐν κώμῃ Φοβοοῦ ἐν τοῖς ἀπηλιώτου μέρε-]
σ[ι π]ατρικοῦ μου ἡμίσους μέρους οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ εἰσόδων καὶ ἐξ[ό]δων. καταλείπω δὲ κα[ὶ] τῷ τῆς ἑτέρας τῶν θυγατέρων Βερενίκης υἱῷ Εἰσίωνι Ἡ[ρα]κλείδου ἣν [ἔ]χω περὶ τὴν Ὦφιν [ἐκ τοῦ Πυρρίου Ἀλλοῦ σὺν τῷ Τρύφω]νος ἄρουραν μία[ν . ὅσα δʼ ἐὰν ἀπολίπω ἔπιπλα καὶ σκεύη καὶ ἐνδομενείαν καὶ ὀφειλήμα-]
25τ[α κ]αὶ ἄλλα πάντα εἶναι Ψενήσιος τοῦ καὶ Εἰσίωνος Πτολεμαίου, ἐὰν ζῇ, εἰ δὲ μή, τοῦ αὐτοῦ υἱοῦ μου Πτολεμαίου. ὁ δʼ αὐτὸς Ψενῆσις ὁ καὶ Εἰσίων κατέξει(*) ἀφʼ οὗ ἐὰν τελευτήσω ἐφʼ ὅσον ζ[ῇ τὴν καρπείαν καὶ τὴν ἐνοίκησιν] καὶ τὰ ἐνοίκια τ[ῶν ὑπαρχόντων μοι πάντων μετὰ τὰ ὑπὲρ τῶν ἐ-]
δαφῶν δημόσια, καὶ ἀφʼ οὗ ἐὰν τελευτήσῃ ὁ Ψενῆσις ὁ καὶ Εἰσίων ἕξει ἡ θυγάτηρ Βερενίκη ἐφʼ ὅσον ζῇ τὴν καρπείαν μετ[ὰ] τὰ δημόσια καὶ τῆς διατεταγμέ̣νης τῷ [υἱῷ] αὐτῆς Εἰσίωνι ἀρ[ούρης μιᾶς . ἐὰν δὲ καὶ] Πτολεμαίου(*) καὶ [Ἰσιδώρᾳ τῇ καὶ Ἀπολλωναρίου(*) συμβῇ ἀτέκνοις τελευτῆσαι ἔστω]
ἃ ἐὰν ἀπολίπῃ ἀπὸ τῶν ἐμῶν ἐπὶ μὲν τ[ο]ῦ Πτολεμαίου ἀμφοτέρων τῶν θυγατέρων Βερενίκης καὶ Ἰσιδώρας τῆς καὶ Ἀπολλωναρίου ἐξ ἴσου, ἐπὶ δὲ τῆς Ἰσιδώ[ρ]ας τῆς καὶ Ἀπολλω[ναρίου Βερενίκης μενούσης] τῷ Ψεν[ήσει τῷ καὶ Εἰσίωνι ἐφʼ ὅσον ζῇ τῆς διατεταγμένης αὐτῷ ὡς πρόκειται καρπεί-]
ας καὶ ἐνοικήσεως καὶ ἐνοικίων. εὐδοκῶ [τ]οῖς ἄλλοις τοῖς προκειμένοις. εἰμὶ δὲ ὡς (ἐτῶν) νθ ο(ὐλὴ) ταρσῷ δεξ(ιοῦ) ποδὸς καὶ ἔσ(τι) μου ἡ σφραγὶς Ἀφροδείτης(*). Ἀπόλλων Ἀπολλωνίου μητρὸς Διο[γενίδος ὁμοπάτριος ἀδελφὸς τῆς προ]γεγρ[αμμένης ἐπιγέγραμμαι αὐτῆς κύριος καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) ][  ̣  ̣][ ο(ὐλὴ) ][ -ca.?- ][. Θέων]
Ὀννώφριος τοῦ Θώνιος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) νγ ο(ὐλὴ) ποδὶ ἀριστερῷ. Παποντῶς Ἀβ̣α̣ῦ τοῦ Ἀπολλωνίου ἀνεψιὸς τῆς προκεκραμμενος(*) Τααρπαή[σιος τῆς καὶ Ἰσιδώρας μαρτυρῶ τῇ διαθήκῃ αὐτῆς καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) ][  ̣  ̣][ ο(ὐλὴ) ][ -ca.?- ][ καὶ ἔστι]
30μου ἡ σφραγὶς Ἄπιδος. Διονύσιος ὁ καὶ Ἰσίδωρος Κορίνθου μητρὸς Διογενίδος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεω[ς] μαρτυρῶ τῇ τῆς(*) Τααρπαήσιος τῆς κα[ὶ Ἰ]σιδώρας διαθήκ[ῃ καὶ εἰ]μ[ὶ ὡ]ς (ἐτῶν) κδ ἄσημ[ος καὶ ἔστι μου ἡ σφραγὶς ][ -ca.?- ][. Ἀπολλώνιος Ὥρου τοῦ Ἀπολλωνίου μαρτυ-]
ρῶ τῇ τῆς ἀνεψιᾶς μου Τααρπαή[σ]ιος τῆς καὶ Ἰσιδώρας διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) μα ο(ὐλὴ) ὀφρύσι ἀμφοτέραις καὶ ἔστι μ[ο]υ ἡ σφραγὶς προτομὴ Ἡφαίστου. Δ[ιογ]ένης μητρὸς Ἡραίδ[ος ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Τααρπαήσιος τῆς καὶ Ἰσιδώρας διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) ][  ̣  ̣][ ο(ὐλὴ) ][ -ca.?- ]
καὶ ἔστιν μου ἡ σφραγὶς προτομὴ Ἄμμωνος. Ἡρακλείδης Ἀπίωνος τοῦ Ἀπίωνος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως μαρτυρῶ τῇ τῆς Τααρπαήσιος τῆς κ[αὶ] Ἰσιδώ[ρας] διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ὡς [(ἐτῶν) ][  ̣  ̣][ ο(ὐλὴ) ][ -ca.?- ][ καὶ ἔστι μου ἡ σφραγὶς ἴβιος. ][ -ca.?- ][ μαρτυρῶ τῇ τῆς Τααρπαήσιος]
τῆς καὶ Ἰσιδώρας διαθήκῃ καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) ξ ο(ὐλῆ) γαστροκνημίᾳ δεξιᾷ καὶ ἔστι μου ἡ σφραγὶς Ἁρποχράτου. ἔτους ἑπτακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιαν[ο]ῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ [μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων νεομηνίᾳ ἐν κώμῃ Πιμ ][ -ca.?- ][ διαθήκη Τααρπαήσιος τῆς καὶ]
Ἰσιδώρας Ἀπολλωνίου μητρὸς Τσεναμούνιος ἀπʼ Ὀξυξύγχων πόλεως.
35(hand 2) Διογένης μητρὸς Ἡραίδος ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως ἐπέγνων ἣν ἐπέθηκα σφρα[γι]δαν(*) τῇ ἐνθάδε ἐν καταχωρισ[μ]ῷ οὔσῃ [δ]ιαθήκῃ αὐθε[ντικῇ καὶ ταύτην γραφεῖσαν καὶ μεταγραφεῖσαν ἧς ἐστιν ἀντίγραφον τὸ προκείμενον καὶ]
ἐσφράγισα σφραγῖδι ἐχούσᾳ(*) γλύμα(*) προτομὴ Ἄμμωνος. (hand 3) Ἡρακλείδης Ἀπίωνος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πό[λ]εως ἐπέγνων ἣν ἐπέθηκα σφραγιδαν(*) τῇ ἐνθάδε ἐ[ν καταχωρισμῷ οὔσῃ διαθήκῃ αὐθεντικῇ καὶ ταύτην γραφεῖσαν καὶ μεταγραφεῖσαν ἧς ἐστιν ἀν-]
τίγραφον τὸ προκείμενον καὶ ἐσφ[ρ]άγεισα(*) σφραγεῖδι(*) ἐχούσῃ γλύμμα ἴβιος. (hand 4) Θέων Ὀννώφρι[ο]ς \ἀπʼ Ὀξυρύγ[χων πόλεως]/ φίλος Ἀ[πολ]λωνίου Ὥρου μαρτυρήσαντος τῇ [τῆς Ταα]ρπαήσιος τῆς κα[ὶ Ἰσιδώρας διαθήκῃ ἐπέγνων ἣν ἐπέθηκε σφραγῖδα τῇ ἐνθάδε ἐν καταχωρισμῷ]
ο[ὔ]σῃ διαθήκῃ αὐθεντικῇ καὶ ταύτην γ[ρα]φεῖσαν καὶ μεταγραφεῖσαν ἧς ἐστιν ἀντί[γρα]φον τὸ προκείμεν[ον] καὶ ἐσφράγι[σα] [σφρ]αγεῖδι(*) ἐχούσῃ [γ]λύ[μ]μα Ἡφαίστου. (hand 5) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ χρ]ηματίζων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ φίλος Παποντῶτος Ἀβαῦ τοῦ]
[Ἀπο]λ[λ]ωνίου μαρτυρήσαντ[ο]ς τῇ τῆς Τααρπαήσιος τῆς καὶ Ἰσιδώρα[ς δ]ιαθήκῃ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ αὐτῇ ὄντος [ἐπέγ]νων ἣν ἐπ[έθηκε σφραγῖδα] τ[ῇ ἐνθάδε ἐν κ]α̣τ̣α̣χ̣[ω]ρ̣[ισμῷ οὔσῃ διαθήκῃ αὐθεντικῇ καὶ ταύτην γραφεῖσαν καὶ μεταγραφεῖσαν ἧς ἐσ-]
40[τιν ἀ]ν[τ]ίγραφον τὸ προκείμ[ενον κ]αὶ ἐσφράγισα σφραγεῖδι(*) ἐχούσῃ [γλ]ύμμα Σαράπιδος. (hand 6) π̣α̣ρ̣ε̣τ̣έ̣θ̣[η (ἔτους) ][  ̣  ̣][ Αὐτοκράτορος] Καίσαρος [- ca.25 -][ Πα]χ̣ὼ̣ν̣ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 7. corr. ex οξυρυ  ̣χειτου
^ 7. l. ψιλῶν
^ 8. l. ψιλοῦ
^ 8. l. σφραγῖδι
^ 9. l. σιτικῶν
^ 9. l. δυοτριακοστοῦ
^ 9. l. [δυοτριακοστοῦ]
^ 10. l. σφραγῖδος
^ 11. corr. ex παρι
^ 14. εὐνοϊκῶς papyrus
^ 14. l. διακειμένου
^ 15. l. καρπείαν
^ 15. l. Πτολεμαίῳ
^ 16. l. Ἀπολλωναρίῳ
^ 16. corr. ex ατεκνω
^ 16. corr. ex εσται
^ 17. corr. ex παραβηνε[ιν]
^ 18. l. χιλίας
^ 19. corr. ex ι  ̣  ̣δωραν
^ 19. l. ψιλῶν
^ 20. l. ψιλοῦ
^ 21. l. σφραγῖδι
^ 21. l. σιτικῶν
^ 22. l. ἡμίσους
^ 22. l. τετάρτου
^ 22. l. ἑκκαιδεκάτου
^ 22. l. δυοτριακοστοῦ
^ 22. l. τετρακαιεξηκοστοῦ
^ 22. l. σφραγῖδι
^ 22. l. σιτικῶν
^ 25. l. καθέξει
^ 26. l. Πτολεμαίῳ
^ 26. l. Ἀπολλωναρίῳ
^ 28. l. Ἀφροδίτης
^ 29. l. προγεγραμμένης
^ 30. corr. ex δης
^ 35. l. σφραγῖδα
^ 36. l. ἐχούσῃ
^ 36. l. γλύμμα
^ 36. l. σφραγῖδα
^ 37. l. ἐσφράγισα
^ 37. l. σφραγῖδι
^ 38. l. σφραγῖδι
^ 40. l. σφραγῖδι